Undergrupper

Selfors UL er et fleridrettslag som består av undergruppene:

 

Fotball

Leder for Selfors UL- fotball-gruppa:

Morten Larsen

91594442

fotball@selfors.com

 

Turn

Leder for Selfors UL- turn-gruppa:

Anne Skar Gabrielsen

 

annkat97@hotmail.com

 

Håndball

Leder for Selfors UL- Håndball-gruppa:

Michael Kristensen

 

Ski

Leder for Selfors UL- Ski-gruppa:

Eivind Sorsell

 

Basketball

Leder for Selfors UL- Basket-gruppa:

 

Allidrett

Leder for Selfors UL- Allidrett-gruppa:

Bjørn Madsen

97654564

bjorn.t.madsen@gmail.com

 

Barneidrett.

Leder for Selfors UL- Barneidrett-gruppa: