Partnere

Samarbeidspartnere som gjør alt mulig 

SpareBank 1 Helgeland

SpareBank 1 Helgeland er Lokalbanken på Helgeland. Vi skal være en drivkraft for bærekraftig vekst, samarbeid og kompetanse i regionen.

SIGNAL BREDBÅND
 

Signal Bredbånd AS er Nord-Norges ledende bredbåndsselskap. Selskapet bygger og drifter fibernett, og leverer bredbåndstjenester i Nordland, Troms og Finnmark.

Helgeland Kraft

Helgeland Kraft produserer fornybar energi og utvikler strømnett til hele Helgeland. Vi selger strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet.