Selforslia

BLI KJENT I DITT LOKALMILJØ

Selfors har utallige naturmiljø, kulturlandskap, naturfenomen,kulturminner og utsiktspunktsom er verdt å bli kjent med. Å besøke disse i ulike årstider
og i skiftende vær gir deg opplevelser og minner du ikke vil angre på.

Selforslia eies av mange ulike grunneiere. Skal du jakte og fiske i området må du ha avtale med disse. Ved bruk av marka gir friluftsloven deg både rettigheter og plikter. Husk at du skal forlate marka slik du finner den. Ta med søppel hjem.

På tur i Rana

Selfors ungdomslag støtter Rana kommune som har som målsetting å få en friskere og mer aktiv befolkning med sterkere tilhørighet og bedre kunnskap knyttet til egne nærområder og at Rana blir et enda mer attraktivt bosted, studiested og reiselivsmål.

På tur i Rana skal gi de som bor i byen eller i tettstedene, godt merkede og tilrettelagte turløyper og/eller turstier mindre enn 500 meter fra der de bor.

Last ned hefte : Turmulighetene Selfors