Om 3v3 fotball

Hvorfor 3v3

I treerfotballen er man alltid involvert fordi ballen aldri er så langt unna at man mister kontakten med spillet. Spillerne vil føle seg mer delaktig og oftere oppleve mestring i treerfotball. Gjennom mer ballkontakt og hyppigere mestringsopplevelse blir aktiviteten morsommere og mer utviklende for barna. 

  • Det er den mest grunnleggende fotballaktiviteten for absolutt alle
  • Spillerne er involvert i reelle situasjoner hele tiden
  • Mange ballberøringer gir engasjement og og raskere læring
  • Kort vei til mål gir mange avgjørende angreps- og forsvarssituasjoner
  • En morsom opplevelse der og da
  • Gir stor mengde fotballaktivitet og gode forutsetninger for å utvikle fotballferdigheten
  • Spesifikk utøvelse av fotballens kjerne: fotballferdighet = valg og utførelse
  • Felles for alle gode fotballspillere er at de har en meget stor mengde smålagsspill bak seg fra tidlig alder

 

 

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet!

«Skal vi lykkes med å rekruttere, beholde og utvikle neste generasjon fotballspillere, må vi nærme oss aktiviteten og de som er i den. Vi må legge til rette for at de som skal lære får flest mulig sjanser til å øve. På toppnivå har utviklingen vært fenomenal, og den kan måles i tid og rom. Både valg og utførelse skjer raskere enn før. Dette krever at spillerne har utviklet gode ferdigheter. I smålagsspill får spillerne mange involveringer og må hele tiden gjøre valg. Smålagsspill er med på å forberede spillerne på kravene som stilles i moderne fotball. Norsk fotball skal møte barna med trygge rammer og tilpassede utfordringer. Vi har derfor beveget oss fra ellever for alle, til smålagsspill for flere aldersgrupper. Valg av spillformer er en viktig premiss for læring, med utgangspunkt i en klar forutsetning – aktiviteten er spillernes.»

Stig Inge Bjørnebye / Utviklingssjef NFF

 

 

Stig Inge Bjørnebye og Per Ravn Omdal uttaler seg om spillformen 3v3.