Nettvett

Nettvettregler som er vedtatt av styret i Selfors UL og gjelder for Selfors UL sine hjemmesider, www.selfors.com. Disse reglene omfatter alt som legges ut av beskjeder, kommentarer, artikler og bilder.

Vær mot andre på nettet som du vil at andre skal være mot deg
Når du kommenterer, skriver beskjeder eller legger ut en artikkel,  er det viktig at du tenker på hvordan andre oppfatter det du skriver og gjør. Tenk hvordan du selv ville ha opplevd å motta det du skriver.

Selfors UL sine hjemmesider skal være et hyggelig sted å være!
Selfors UL sine hjemmesider er åpent for alle på nettet og har mange unge brukere, videre har Selfors UL som formål å skape et positivt oppvekstmiljø for alle på Selfors. Dette gjør at alt som legges ut på Selfors UL sine hjemmesider skal ha en informativ og positiv vinkling.

Alle som legger ut noe på www.selfors.com må må oppgi sitt navn
Selfors UL vil at alt som legges ut på nett skal ha et eierskap. Den som legger ut informasjon på våre nettsider har et ansvar for det som legges ut. I tillegg har også at den som står som eier et ansvar for at informasjon er oppdatert. Dette gjør det også enklere for andre å gi tilbakemeldinger til riktig person om noe som er uriktig eller utdatert.

Vær forsiktig med å gi ut opplysninger om deg selv eller andre
Husk at informasjonen du gir ut også kan leses av andre. Det er derfor viktig at du ikke legger ut mer informasjon enn helt nødvendig. Personlige opplysninger som fødselnr, bankkontier osv hører ikke hjemme på Selfors UL sine nettsider.

Bildepolicy
I og med at vi er en idrettsklubb hvor det ofte tas bilder fra aktiviteter, så bør det i hvert enkelt tilfelle vurdere hvilke bilder som egner seg for å publisere på nettet. Det som kan virke som et uskyldig og morsomt bilde for deg er kanskje ikke så gøy for andre. Det er viktig å ta hensyn til andres privatliv.

Selfors UL har følgende regler for bilder som legges ut på nett:

  • Bilder bør være i forbindelse med en offentlig- eller klubb-arrangement og det bør positivt vinklet.
  • I utgangspunktet så bør det være flere enn 3 stk på bildene.
  • Ta bilder der barna er i aktivitet – bilder med personer i bevegelse er mindre egnet for videre bruk.
  • Ta bilder på avstand- unngå nærbilder.
  • Ikke opplys om navn eller andre identifiserende opplysninger på bildene – de som skal se dem vet likevel dette.

Upassende bilder blir fjernet av webmaster@selfors.com.

Meld fra til Selfors UL hvis du oppdager noe som ikke bør ligge på våre nettsider
Hvis du oppdager ting og/eller bilder som du mener ikke bør ligge på Selfors UL sine sider, må du melde det til webmaster@selfors.com med årsak og begrunnelse for ønsket om fjerning av tekst/bilde.

Hvem kan legge ut noe på Selfors UL sine hjemmesider, www.selfors.com?
Alle kan i prinsippet legge ut beskjeder og kommentarer på våre nettsider, men den første kommentaren/beskjeden må den som legger ut godkjennes. Dette gjøres av webmaster@selfors.com, i dette gjelder det også at forfatter må ha en gyldig epostadresse. Når man først er godkjent så vil man kunne fortløpende legge ut beskjeder/kommentarer. Men alle beskjeder/kommentarer blir jevnlig gjennomgått av Selfors UL og hvis noe er upassende etter disse reglene på denne side, så vil de slettes og forfatter vil få en tilbakemelding.

For de som skriver artikler og legger ut bilder, så må de først gjennom en opplæring på Selfors UL sine nettsider. Det må også opprettes en bruker for hver enkelt av dem. De som ønsker kurs for å legge ut artikler og bilder, sender en henvendelse til webmaster@selfors.com.

Kommentarer
Kommentarsystemer er levert av DISQUS. Selfors UL står ikke ansvarlig for misbruk av Disqus gjennom andre installasjoner enn på Selfors UL.

Forslag fra brukere og besøkende på www.selfors.com
Hvis dere har forslag til forbedringer på nettvettreglene er vi takknemlig for å få tilbakemeldinger om det fra dere. Send forslag til webmaster@selfors.com.

Kilder/les mer om nettvett:

http://www.ung.no/nettvett/

http://www.nettvett.no/

http://barnevakten.no/

http://www.datatilsynet.no/templates/form____2486.aspx

http://www.nrk.no/programmer/tv/fbi/1.7251579

https://www.politi.no/rad_fra_politiet/barn_og_unge/