Min Idrett

Registrering av medlemmer via Min idrett

Fra og med 2016, måtte alle idrettslag ha elektronisk medlemsregister. Selfors Ungdomslag har valgt å benytte Min idrett, som er Norges Idrettsforbund sitt datasystem for medlemsregistrering.

Følg oppskriften under for hvordan dere på 1-2-3 registrerer dere som medlemmer i Selfors Ungdomslag via Min idrett.

Har du spørsmål, ta kontakt med Morten Larsen på tlf 91594442 eller e-post fotball@selfors.com

1. Registrer bruker eller logg inn

Min idrett finner du her: https://minidrett.nif.no

Registrer ny bruker ved å klikke på «Ny bruker» oppe til høyre i skjermbildet.

Barn under 18 år skal registreres på minst en av de foresatte sin bruker. Barn over 18 år kan enten registreres på foresatte sin bruker, eller ha egen bruker i Min idrett.

Det kan hende at barn eller foresatt allerede finnes i idrettens database. Du vil da få opp beskjed om dette, og velger å benytte eksisterende oppføring i stedet for å registrere ny. Grunner til at personer allerede er registrert kan være at personen er registrert av klubben eller en annen/tidligere klubb.

Dersom dere allerede har bruker er det bare å logge inn.

2. Registrer familiemedlemmer

Registrer barnet som familiemedlem ved å trykke på «Legg til familie» og deretter «Nytt familiemedlem».

Barn kan registreres på begge foresatte sine brukere i Min idrett. Ektefelle/samboer kan registreres som øvrig familie dersom ønskelig.

3. «Søk» om medlemskap i Selfors Ungdomslag

Til slutt «søker» du om medlemskap i Selfors Ungdomslag. Dette gjøres under «Medlemskap»-menyen. Søk etter Selfors Ungdomslag, trykk på klubbnavnet som kommer opp, og velg alle idretter medlemmet er aktivt i.

Husk å søke om medlemskap for alle aktuelle familiemedlemmer. Alle aktive medlemmer skal registreres i alle aktive idretter. Støttemedlemmer kan også registreres. Støttemedlemmer huker bare av for Selfors Ungdomslag, ingen idretter.