Kontakt

Selfors UL er et fleridrettslag som består av undergruppene fotball, turn, håndball ski, basketball, allidrett og barneidrett.

I tillegg drives både den nye fotballbanen, skistua og Fossetangen forsamlingshus med frivillig innsats og midler fra laget.

Under finnes oversikt på kontaktpersoner i  Selfors UL:

 

 

Funksjon i SUL Navn Telefon Email adresse
Leder for Selfors UL Terje Ditlefsen 97042099 leder@selfors.com
Leder Fotballgruppa Henrik Haueng  97619586 fotball@selfors.com
Leder Turn Anne Skar Gabrielsen 95254468 turn@selfors.com
Leder Håndball Michael Kristensen
Leder Allidrett Bjørn Madsen 97654564 allidrett@selfors.com
Leder Basketball Christopher Taboada 40520186 basket@selfors.com
Leder Ski Eivind Sorsell
Leder Barneidrett
For leie av Fossetangen Terje Ditlefsen 97042099 utleie.fossetangen@selfors.com