Hva er positivt med gaming ?

Ofte prates det negativt om gaming, men sannheten er at gaming har veldig mange positive sider!

Gaming er for alle

Gaming tiltrekker seg mange som av ulike grunner ikke trives i de vanlige tradisjonelle idrettene.

Folk er forskjellige og vil ha ulike behov, Ofte finner ikke alle seg hjemme i disse tradisjonelle tilbudene.

Som gamer har man andre forutsettinger for å trives og lykkes.

Slik er gaming unikt da det samler et bredt spekter av mennesker med ulike forutsetninger om en felles interesse.

 

Hva lærer man når man spiller.

Gaming byr på en rekke utfordringer og muligheter til å lære:

  • Man tar i bruk hukommelse, oppmerksomhet, mental orientering og mentalt overblikk
  • Når man spiller på lag øver man på kommunikasjon, planlegging og strategi i felleskap.
  • Spill kan bidra til språkutvikling, der mange barn og unge mener spillene motiverer dem til å bli flinkere i andre språk.
  • Spill som har ulike konsekvenser for ulike valg, kan bidra til kritisk refleksjon over valg man tar

Spill er designet for å holde oss interesserte og motiverte nok til at vi opplever framgang.

Dette gjør spill med å øke vanskelighetsgraden/eller gi deg muligheten til å selv øke den slik at du kontinuerlig blir utfordret.

Feiler vi er det lett å prøve på nytt da et nytt forsøk bare er noen tastetrykk unna.

Spillene er også laget for å belønne oss og for å gi oss mestringsfølelse som driver oss i de neste rundene. Slik lærer vi at det lønner seg å stå i utfordringer.

 

Gaming er veldig sosialt.

En av fordommene med gaming er at det er en usosial aktivitet som ødelegger for barn og unges sosiale utvikling.

Dette er langt fra tilfellet. Flere studier har funnet at det ikke er en sammenheng mellom hvor mye barn spiller og hvordan spillere utvikler seg sosialt.

En spiller er sosial av natur:

  • De fleste spill krever at spillere samarbeider og kommuniserer.
  • De fleste spillere bruker plattformer som discord for å kommunisere i og utenfor spillene
  • Man kan få nye bekjentskaper via felles interesserte
  • Man kan delta på fysiske arrangement som LAN eller bli med i en eSport klubb.