HEDERSUTNEMNINGER

Hedersgaven er en takk til medlemmer som har gjort en stor innsats for Selfors ungdomslag.

 

Følgende personer er utnevnt til æresmedlemmer i Selfors ungdomslag:

 • Utnevnt den 3/3-1980, Trygve Solås
 • Utnevnt den 2/10-1985, Sverre Bringsli
 • Utnevnt den 28/10-1998, Eldbjørg Edvardsen
 • Utnevnt den 23/3-2002, Tore Solbakken
 • Utnevnt den 23/3-2002, Karl Elvebakk
 • Utnevnt den 23/3-2002, Arild Solås
 • Utnevnt den 23/3-2012, Torbjørn Kristensen
 • Utnevnt den 23/03-2022, Gerd og Jostein Bohlin

Enkeltpersoner som har mottat Selfors UL’s bordstander m/stang:

 • Utnevnt den 26/3-1977, Oddbjørn Sagli
 • Utnevnt den 26/3-1977, Eldbjørg Edvardsen
 • Utnevnt den 26/3-1977, Sverre Bringsli
 • Utnevnt den 3/3-1980, Trygve Solås
 • Utnevnt den 29/6-1980, Tore Solbakken
 • Utnevnt den 29/6-1980, Arild Solås
 • Utnevnt den 12/11-1983, Karl Elvebakk
 • Utnevnt den 30/12-1983, Ole Kr. Pedersen
 • Utnevnt den 3/11-1984, Kjell Idar Johansen
 • Utnevnt den 3/11-1984, Arild G. Olsen
 • Utnevnt den 3/11-1984, Haldis Hansen
 • Utnevnt den 27/5-1986, Ruth Stien
 • Utnevnt den 26/3-1987, Odd Magne Sagli
 • Utnevnt den 22/1-1988, Berit Haug
 • Utnevnt den 12/8-1988, Arne Hellem
 • Utnevnt den 20/10-1990, Roald Pettersen
 • Utnevnt den Sept.-1990, Anne Nandrup
 • Utnevnt den 19/10-1991, Lauritz Larsen
 • Utnevnt den 19/10-1991, Reidun Auran
 • Utnevnt den 19/10-1991, Viktor Eldorsen
 • Utnevnt den 19/10-1991, Leif Mikalsen
 • Utnevnt den 14/10-1992, Stein Bjørnadal
 • Utnevnt den 14/10-1992, Bjørg Lomahaug
 • Utnevnt den 23/10-1996, Torbjørn Kristensen
 • Utnevnt den 23/3-2002, Einar Brennesvik
 • Utnevnt den 23/3-2002, Jens Hiller
 • Utnevnt den 23/3-2002, Thomas Rygh
 • Utnevnt den 23/3-2002, Gerd Bohlin
 • Utnevnt den 23/3-2002, Jostein Bohlin
 • Utnevnt den 23/3-2002, Lillian Elvebakk
 • Utnevnt den 23/3-2002, Steinar Israelsen
 • Utnevnt den 13/11-2007,  Odd Asbjørn Andreassen
 • Utnevnt den 3/10-2007, Irene Fossheim
 • Utnevnt den 17/10-2009, John Cato Berntsen
 • Utnevnt den 13/11-2010, Øystein Edvardsen
 • Utnevnt den 28/4- 2015, Magne Solbakken
 • Utnevnt den 24/10-2015, Terje Ditlefsen
 • Utnevnt den 26/11-2015, Torill Sæterstad
 • Utnevnt den 26/11-2015, Jan Inge Larsen
 • Utnevnt den 29/10-2016, Rolf Selfors
 • Utnevnt den 29/10-2016, Jonny Ivar Bohlin
 • Utnevnt den 29/10-2016, Unni Solås
 • Utnevnt den 4/4-2018, Morten Larsen
 • Utnevnt den 4/4-2018,, Kristine Hellesvik
 • Utnevnt den 5/12-2018, Morten Walla.
 • Utnevnt den 5.12-2019, Rainer Bergersen
 • Utnevnt den 5.12-2019, Anne Gjesbakk
 • Utnevnt den 5.12-2019, Silja Samuelsson
 • Utnevnt den 12/11 2022, Bjørn Madsen
 • Utnevnt den 12/11 2022, Bjarte Bjørnestad
 • Utnevnt den 12/11 2022, Espen Skar Gabrielsen
 • Utnevnt den 12/11 2022, Anne Skar Gabrielsen
 • Utnevnt den 12/11 2022, Siv Teigen
 • Utnevnt den 12/11 2022, Thomas Opdal
 • Utnevnt den 12/11 2022, Hanne Neshagen
 • Utnevnt den 12/11 2022, Christopher Taboada
 • Utnevnt den 12/11 2022, Svein Erik Valla.

 

 

Statuttene for tildelinger.

 

Hedersgave/bordstanderen
 1. Hedersgaven er en takk til medlemmer som har gjort en stor innsats på det administrative området gjennom lengre tid. Hedersgaven kan også utdeles til lag- foreringer i forbindelse med representasjon på disse jubileer- tilstelninger. Vimpelen alene kan ikke utdeles til enkeltpersoner.
 2. Medlemmer som har vært allsidig og ytt tjenester i grupper  og arbeidsutvalg må komme i første rekke. Medlemmer som har arbeidet i en bestemt gruppe og gjort et godt arbeide der, kan komme i betraktning, men disse bør i første rekke gruppene selv belønne med en gave.
 3. Lagets hedersgave er en bordfane med lagets merke og inskripsjon. den er kun forbeholdt hovedlaget. Bare vimpelen (fanen) kan benyttes av undergruppene ved spesielle anledninger.
 4. Samtlige medlemmer i laget har anledning til å komme med forslag på kandidater.
 5. Komiteen består av 3 medlemmer der minst ett av medlemmene er tildelt hedersgaven. Komiteen velges av styret. Komiteen bestemmer hvem hedersgaven tilfaller. Komiteen plikter å føre protokoll. Komiteen har funksjonstid på 5 år.
 6. Komiteen må til en hver tid være våken for eventuelle kandidater, og aller helst lese gjennom protokoller for å være sikker på ar rette personer blir tilgodesett.
 7. Hedersgaven bør fortrinnsvis utdeles på lagets årsfest.
Hedersgave for aktiv innsats
 1. Denne gave utdeles til medlemmersom har gjort seg spesielt bemerket med aktiv innsats i en eller flere idrettsgrener over et lengre tidsrom.
 2. Eventuelle forslag/kandidater må gruppene komme med.