Fair Play

 

 

 

 

Selfors Ungdomslag støtter opp om arbeidet for Fair Play og oppfordrer alle til å sette seg inn i NFF’s Foreldrevettregler.   

 • Husk gjennomføring av FairPlay-hilsen rett etter hver kamp.
 • Det vil gå egne kampverter med egne vester i området som vil følge med og være behjelpelige om det er spørsmål til ulike deler av arrangementet.
 • Respekter anlegget. Vennligst benytt oppsatte søppelcontainere for avfall, kast ikke søppel på banen eller på anlegget utenfor.

   

Foreldrevettregler

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Foresatte som ikke er trener/lagleder skal stå på motsatt side av trenere og innbyttere under alle kamper!

 

Treneren har ansvar

Som trenere har vi en høy stjerne blant spillerne. Det vi sier, og ikke minst gjør, påvirker både hodet og beina hos dem. Men også foreldrene ledes – indirekte – av oss, så tenk gjennom og etterlev disse fire punktene:

 1. Har vi smilet på lur, øker sannsynligheten for at resten er i godt humør.
 2. Skryter vi, øker sannsynligheten for at resten av gjengen skryter av hverandre.
 3. Skryter vi av motstanderlagets prestasjoner, påvirker det både eget lag og motstanderlaget, og begges supportere.
 4. Gjør vi dommeren god, øker sannsynligheten for at flere gjør det samme.

 

Det handler om respekt – ikke sant?

 

 

 

Hefte:

Retningslinjer og kjøreregler for foreldre.