E-Sport

Sul gamer

Velkommen til

 Selfors Ungdomslag / E-sport

Vi er i gang med å etablere en E-sport gruppe på Selfors og vi planlegger en «Kick-OFF»  for barn og unge med foreldre i løpet av høsten.
Nærmere beskjed om dato for «Kick-OFF» og påmelding kommer.

Invitasjonen og informasjon vil bli gitt på Selfors.com og Selfors UL sin Facebook side.

Selfors Ungdomslag E-sport gruppen er etablert for å skaffe barn og unge trygge rammer under spilling og for å øke kompetansen til foreldre med barn som driver med dataspill.

Hos oss vil uerfarne og erfarne spill interesserte barn og unge lære om ulike spill samt få muligheten til å utvikle sitt potensial innen E-sporten.

Vi ønsker å lære våre medlemmer sammenhengen mellom e-sport, kosthold og fysisk aktivitet.

Våre treninger vil bestå av en fysisk trenings del med fokus på kjerne muskulaturen og en spilldel.

E-sport gruppen vil tilby treninger og fysiske samlinger samt e-sport turneringer /LAN for spill interesserte barn og unge på Selfors / Rana.

I tillegg vil vi tilby kurs, arrangere spill kvelder for familiene.

Vi har fått tildelt midlertidige lokaler på ungdomslagets sitt klubbhus (Fossetangen) og vil fra våren 2023 få nye permanente lokaler i samme bygg.

Lokalene vil da være tilpasset e-sport gruppen sine behov, og med adkomst også for medlemmer med en funksjonshemming.

 

Sul gamer
OM E-SPORT
E-sport er elektronisk konkurransespilling der utøverne konkurrerer mot hverandre i ulike dataspill på datamaskiner eller spillkontroller.
Oppslutningen rundt e-sport har vokst voldsomt de siste årene. I dag kan profesjonelle turneringer følges av flere millioner mennesker verden over.
I flere land sendes e-sport på nasjonale TV-kanaler, deriblant i Norge.

Dataspill er en aktivitet som i dag utøves av svært mange barn og unge (96% av guttene og 76% av jentene) men den er veldig uorganisert, og derfor er bedre organisering etterspurt hos barn og unge av begge kjønn og hos både funksjonsfriske og funksjonshemmede.

Dataspill brukes derfor ofte til å motvirke utenforskap og bidra til inkludering.

I tillegg til å lære seg dataspill, bli bedre i de spillene man allerede spiller, vil barn og unge gjennom denne aktiviteten bedre sin data- og mediekompetanse.

Det internasjonale e-sport forbundet (IESF) opplyser at det på verdensbasis antas å være 645 millioner gamere på verdensbasis i 2022.

Kulturdepartementets rapport «Spillerom - Dataspillstrategi 2020-2022» utarbeidet i 2019 estimerer at ca.1,8 millioner nordmenn spiller et eller annet dataspill mer eller mindre regelmessig.

Medietilsynets «Barn og medier-undersøkelse» fra 2020 viser at 96% av alle gutter og 76% av alle jenter mellom 9-18 år spiller en eller annen form for dataspill.

Dataspill er en stor og viktig fritidssyssel for barn og unge - også i Rana, men den store majoriteten spiller ofte uorganisert (og uten trygge rammer).

 

 

 

Påmelding til Selfors Ungdomslag E-sport.
Alle som ønsker å delta i på Selfors UL E-sport kan melde seg på her.

NYHETER

Holand

Reportasje i

Rana Blad 29.09.2022

 

Selfors UL slår til med to nye arrangement i forbindelse med klubbens 70-årsjubileum. Ett av dem er starten på ei ny satsing i klubben - nemlig E-sport.

– Dette er et tilbud vi har hatt på trappene og planlagt lenge. Nå er det klart at vi starter opp neste år, opplyser Rolf Arne Hansen i Selfors UL.

Link Reportasje .

Media

Medietilsynet

Medietilsynet med Norges største undersøkelse om barns medievaner.

Medietilsynet publiserte i 2020 undersøkelsen barn og medier

I undersøkelsen som er Norges største i sitt slag har barn og unge mellom 9–18 år deltatt.

Undersøkelsen gir viktig innsikt i mange aspekter ved barn og ungdoms digitale mediehverdag,