Utleiekalender Brakka

Brakka er fotballgruppen sitt klubbhus. Den ligger i Selfors Idrettspark, rett inntil kunstgressbanen. Brakka benyttes til kafè stort sett alle kampdager. Men Brakka kan lånes av interne lag som ønsker å ha lagsamlinger, foreldremøter og lignende. Se «Utleiekalender Brakka» under for når det er ledig.

For utleieforespørsel kontakt oss på mail:
utleie.brakka@selfors.com