Bli medlem

STØTT NÆRMILJØET PÅ SELFORS

 

Selfors UL er bygget på frivillig innsats fra foreldre, besteforeldre og andre velvillige enkeltpersoner og organisasjoner.

Selfors UL driver i dag 13 fotballag,  3 håndballag, skigruppe, friluftsgruppe, turn og basket.

I tillegg drives både den nye fotballbanen, Skistua og Fossetangen forsamlingshus med frivillig innsats og midler fra laget.

MEDLEMSAVGIFT

  • Barn kr. 100,-
  • Voksne kr. 200,-
  • Pensjonister kr. 150,-
  • Familiemedlemskap kr. 500,-

Medlemskap

Bli medlem i Selfors Ungdomslag ved å registrere deg i Min Idrett, og der søke medlemskap i SUL: www.minidrett.no

Hvordan registrere seg:

 

Hvordan søke medlemskap i Selfors UL:

Velkommen som medlem av Selfors UL!