Barne- og Allidrett

jente_figur

Barne- og Allidrett har vært to aktiviteter som har vært høyt verdsatt blant barn og unge på Selfors, og vi i Selfors Ungdomslag er glade for å endelig kunne starte å invitere til aktivitet igjen.

 

BARNEIDRETT FOR DE MINSTE - Fra 3 år til skolestart

Barneidrett passer godt for alle barn fra tre år og opp til skolealder og aktivitetene vil bli tilpasset den gruppen som er med. Fokuset vil være på bevegelsesglede, dans og lek sammen med andre barn i samme alder.

Treningene vil være mellom kl. 17-18 på tirsdager i gymsalen på Selfors. I første omgang settes det et tak på 20 barn som kan være med, og så får vi se hva erfaringene sier utover høst og vinter om det er kapasitet til å ha med flere.

Foreldrene må være til stede og tilgjengelig under treningene.

Barna trenger enten å ha «gymsokker» eller vanlige sokker for å være med på treninga.

 

Vi har nå fulle grupper å vi kan ikke ta i mot flere deltakere for øyeblikket?

Det er mulighet for å stå på venteliste.

Link til Spondgruppe for Venteliste.

https://spond.com/landing/group/XCFIU

 

ALLIDRETT - Fra 1. - 7. klasse

Vi mangler ennå nok aktivitetsledere for å kunne være sikre på å gi et godt tilbud til Allidrett, så vi må avvente oppstart av Allidrett. Jo flere som kan stille, jo mindre belastning blir det på den enkelte. Snakk med en av de andre aktivitetslederne i barneidretten eller kontakt hovedstyret hvis du kan tenke deg å være med på laget.

Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud som skal gi barna et godt fundament for et aktivt liv. De får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Det kan være i sal, i skogen, på løkka, på snø, is eller vann. Allidrett med allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.

Allidrett passer godt for alle barn opp til det året de fyller 12 år og vil bli tilpasset den gruppen som er med.

Treningene er planlagt å være mellom kl. 18-19 på tirsdager, med utgangspunkt i gymsalen på Selfors.

Foreldrene trenger ikke å være til stede, men bør være tilgjengelig for kontakt og henting under treningene.

I den nye gymsalen på Selfors er det forbudt å bruke sko som kan sette merke på banen.

Barna trenger derfor godkjente sko for å være med på treninga.

 

MEDLEMSKAP I SELFORS UNGDOMSLAG

Alle som er aktive skal være medlem av Selfors Ungdomslag.

Se https://www.selfors.com/min-idrett/ for innmelding av deg selv, barna eller familien.

Prisene for medlemskap er

Barn 0-15år 150 kr per år
Voksen 16-61år 250 kr per år
Familie 500 kr per år

 

NB! Økonomi skal ikke være et hinder for deltagelse. Hvis noen har problemer med å medlems- eller treningsavgift kan de snakke med en av lederne i aktiviteten eller i hovedstyret, så kan vi finne ei god løsning der.

370063870_1007892007129638_3008680293027199867_n