Allidrett

Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i ulike miljøer.

 

Det kan være i sal, i skogen, på løkka, på snø, is eller vann.

Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.

Allidrett for barn skal gi barna et godt fundament for et aktivt liv.

De får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt.

Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.

Allidrett passer godt for alle barn fra 6 og opp til det året de fyller 12 år.

 

Har du et barn som ønsker å prøve Allidrett kontakt:

 

allidrett@selfors.com