ÅRSMØTET FOR 2022 er gjennomført

Onsdag 3 Mai  2023 ble årsmøtet i Selfors Ungdomslag for 2022 avholdt på Fossetangen.

Det nye styret består av.

 

 

Leder. Rolf-Arne Hanssen

Nestleder. Bjarne Halland

Sekretær. Line Helen Hegglund

Kasserer. Rolf-Arne Hansen (Fungerer inntil ny kasserer er på plass)

Styremedlem 1. Stina Nyrud

Styremedlem 2. Ida Grini Jentoft

 

Selfors Ungdomslag vil samtidig takke takke avtroppende styreleder Terje Ditlefsen, Styremedlem John-Cato Berntzen og Sekretær Kristin Stray Slørdahl for en grundig og god innsats over mange år.