ÅRSMØTE SELFORS UNGDOMSLAG

Tid: 3. mai 2023, kl. 19:00
Sted: Fossetangen

 

AGENDA

202201 Åpning
202202 Valg av møteleder
202203 Valg av referent
202204 Godkjenning av innkalling og saksliste
202205 Valg av medlemmer til signering av protokollen
202206 Årsberetninger fra styreleder og gruppeledere
202207 Regnskap og revisjonsberetning 2022
202208 Innkomne saker
202209 Valg ihht. Vedtektene
202210 Eventuelt

 

Saker som skal meldes til styret før årsmøtet sendes til leder@selfors.com