Fra styret i fotballgruppa

Materialforvalter.

På gårdagens styremøte ble vi enige om at en materialforvalter er høyst påkrevd.

Fotballgruppa forvalter store verdier og behovet for felles innkjøp og en enhetlig profil på hva hvert lag skal ha som en grunnpakke er nødvendig.

Kirti Catrin Magnussen har sagt seg villig til å ta denne rollen noe styret er svært takknemmelig for.

Kirti vil i samarbeid med enkelte trenere bli enig om hva en slik grunnpakke skal inneholde, det betyr at fra dags dato skal alle innkjøp gjøres i forståelse med Kirti.

Material forvalter har eget budsjett å forholde seg til.

Kirti vil komme tilbake til hvordan hun ser denne oppgaven løst og hvilke rutiner hun vil legge til grunn.

Drakt spørsmål og innkjøp av disse er følgelig også underlagt Kirti.

Materialforvalter overtar også ansvaret for nøkkel utlevering også der vil hun komme tilbake med informasjon om hvordan vi strukturerer dette fremover.

Vi ønsker Kirti lykke til og vi oppfordrer alle til å ønske et mer helhetlig system velkommen J

For styret

Jarl S. Johansson