Årsmøte Rana Idrettsråd

12. mars ble det avholdt årsmøte i Rana Idrettsråd (RIR) på Mo samfunnshus. RIR viser til et år med normalt aktivitetsnivå hvor tildeling av LA-midler, rådgivning ved tildeling av Tippemidler samt deltatt på idrettspolitisk arena i forbindelse med høstens kommunevalg.

Selfors UL vil i 2 år fremover være representert med Mads Mjelle i RIRs styre. SUL ser dette som en viktig arena å være tilstede på når debatter om anlegg og prioriteringer i kommunen skal foretas. Vi ønsker Mads lykke til.

Styret i RIR 2012

 • Leder Trond E Olsen Bossmo & Ytteren IL 1 år – gjenvalg
 •  Nestleder Lars Sætermo Storforshei IF 2 år – gjenvalg (ny som nestleder)
 • Kasserer Laila Øvermo Bossmo & Ytteren IL Ikke på valg
 • Sekretær Lill Wenche D Aag Åga IL 2 år – gjenvalg
 • Styremedlem Erlend Aag Åga IL 1 år – gjenvalg (ungdomsrepr)
 • Styremedlem Einar Rendal IL Stålkameratene Ikke på valg
 • Styremedlem Renate Jensen A.C.M.K. 2 år – ny
 • Varamedlem Mads Mjelle Selfors UL 2 år – ny

NFFs sider sier følgende om Idrettsrådenes oppgaver:

Idrettsråd

Idrettsrådene består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.

Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.

Det er idrettsråd i nesten alle kommuner (ca. 370 av 430). Der det ikke er idrettsråd har enten idrettskretsen eller et stort idrettslag – gjerne fleridrettslag – ansvaret for kontakt og samarbeid med kommunene. Idrettskretsene har service- og støtteoppgaver overfor idrettsrådene og skal sørge for at det opprettes idrettsråd i alle kommuner. Idrettskretsene godkjenner også idrettsrådenes lovnorm.

Arbeidsområder:

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til «Lokale aktivitetsmidler» (LAM).

Basis-lovnorm for idrettsråd (IR), § 1 Formål:

«Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

I mange kommuner fungerer idrettsrådet svært bra, men på landsbasis gjenstår en del før idrettsrådet gjennomgående kan fremstå som det kraftfulle organ på lokalplanet som det bør være.

Godt fungerende idrettsråd, bla. som idrettens talerør overfor det offentlige på kommunenivå, er av avgjørende betydning for om vi skal lykkes med å utvikle idretten og styrke idrettslagenes og aktivitetstibud, rammevilkår og idrettens rolle i samfunnet.»

§8-2. Oppgaver

 Idrettsrådet skal:

 1. styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
 2. foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
 3. dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
 4. være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke

Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.