Referat fra trenerforum SUL fotball 2010

Av Rolf Selfors
Det er avholdt trenerforum i SUL fotball med stort oppmøte. Møtet startet med et foredrag av Nordland fotballkrets, ved Tor Arne Fiskum – tema : ”en dommers hverdag”

REFERAT

TRENERFORUM SUL-FOTBALL

(utdrag av referat)

Sted: Brakka
Dato: 07.04.2010 Klokken: 1800
Deltagere: Alle trenere i Selfors UL-fotball. Så godt som alle lag var representert. 14 deltakere.
Referent: Rolf

AGENDA:

Sak 01/10     Besøk fra Nordland fotballkrets, ved Tor Arne Fiskum

–               tema : ”en dommers hverdag”

Et problem at holdningene og atferden ovenfor dommere er for dårlige. Dette har blant annet fått til resultat at vi i Rana har problemer med å rekruttere dommere, og også å beholde de dommerne som er i startfasen av sin karriere.

Gjennomgang av ansvar for holdninger (trenerne!) samt handlinger som kan styrke holdningene og dommernes status (dommerkontakt, klubbdommerkurs, dommerutstyr, dommertreff, trenertreff med dommer).

Grunnleggende at trenerne viser dommeren respekt og oppmerksomhet i anledning kamp. Dette kan oppnås ved at trenerne ønsker dommeren velkommen til kampen, og ønsker dommeren takk for kampen. Dersom det er behov for å ytre seg om dommerens innsats, bør dette skje ved konstruktive tilbakemeldinger.

Muligheter for klubbdommerkurs i regi av Fiskum ble lansert. Som klubb kan vi med dette oppnå egne klubbdommere som dømmer i lavere alderssjikt – mini/lille (femer/syver). Slikt kurs kjøres for Dalselv i mai.

Sak 02/10     Sportsplan, ved Morten Walla

Gjennomgang av sportsplan og forslag til revidering av denne, særlig omkring de spørsmål som ungdomsfotball reiser, samt behov for å innarbeide holdninger til dommerne.

Enighet om at klubben skal ha en fotballfilosofi, og at denne skal være pasningsorientert.

Utvikling av basisferdigheter skal ligge som et fundament i enhver treningsøkt, også i ungdomsfotballen. Dette innebærer at treningene ikke bør benyttes til andre formål enn fotball før en finner at basisferdighetene er tilfredsstillende, eller før en trener såpass ofte at det er forsvarlig å prioritere andre egenskaper.

Viktig at sportsplanen brukes av trenerne, og at den kommuniseres ut i klubben. Jan-Inge produserer noen artikler om denne på nettsiden vår.

Sportsplanen bør hvert år kommuniseres til nye trenere i laget.

Sak 03/10     ”Fiks”, NFF´s nye registreringssystem

John-Cato orienterte. Informasjons- og kommunikasjonssystem. Fotballens Facebook. Hver og en kan opprette si side, og kommunisere med andre fotballvenner via denne. Systemet er ikke operativt per dagsdato.

Sak 04/10 Fordeling av treningstimer for utesesongen

Legges til grunn at vi kan starte utetrening fra 26. april 2010. Trenerne formidlet sine ønsker under møtet. Styret fordeler treningstider.

Hvert lag har foreldrekontakt.

Sak 05/10     Info fra styret

Selfors UL har bedt kretsen om at onsdag benyttes som fast kampavviklingsdag. Mandag benyttes som avlastningsdag.

Fellestrening hver søndag startes opp rett etter PSC. Søndager klokka 18.00. Enighet om at ansvaret for denne rulleres mellom trenerne, med anledning til interne bytter.

Ble gitt informasjon om sportslig ansvar i SUL fotball.

14 lag påmeldt til seriesystemet i år. Rekord! De minste lagene skal prioriteres i forhold til å spille på de minste målene dersom det er flere lag som spiller femmerfotball samtidig.

Foreldremøter bør avvikles for de enkelte lag i forkant av sesongen. I den anledning er det viktig å formidle til foreldrene at vi driver på dugnad, og at foreldrene må bidra litt. Utgangspunktet er treningsavgiften til SUL blant de laveste i regionen, noe vi er stolt av, og ønsker å opprettholde. Styret utarbeider infoskriv som skal ut til foreldrene.

Sak 06/10     Eventuelt

Ballbua må behandles bedre i år enn i fjor. Vi mistet mange baller og opplevde mye rot. Alle må ta seg i nakken.

Soccerways er bestilt, og vil kunne tas i bruk så snart utesesongen starter.

Jan-Inge orienterte om formidling av beskjeder via hjemmsiden, samt behov for oppdatering av informasjon som ligger på hjemmsiden.

Forslag om felles fotodag for alle lag for oppdatert bilde av lag på nett.

Rolf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.