Kontaktinformasjon

 

 Trude Paulsen / Turneringsleder

Epost: trupau@icloud.com

 

 

               Selfors Ungdomslag fotball.

Epost: fotball@selfors.com