Kontakt

Selfors Ungdomslag er bygget på frivillig innsats fra foreldre, besteforeldre og andre velvillige enkeltpersoner og organisasjoner.

Selfors UL driver i dag 16 fotballag, 6 handballag, skigruppe, friluftsgruppe og barneidrett.

I tillegg drives både den nye fotballbanen, skistua og Fossetangen forsamlingshus med frivillig innsats og midler fra laget.

Under finnes oversikt på kontaktpersoner i  Selfors UL:

Funksjon i SUL Navn Telefon Email adresse
Leder for Selfors UL: Terje Ditlefsen 97042099 leder@selfors.com
Leder for Selfors UL- fotballgruppa: Morten Larsen  91594442 fotball@selfors.com
Leder for Selfors UL-skigruppa: Stina Martinsen   ski@selfors.com
Leder for Selfors UL-barneidrett: Terje Ditlefsen 97042099 barneidrett@selfors.com
Leder for Selfors UL-håndball: Kirsti Larsen   handball@selfors.com
Selforsmartnan:     styret@selfors.com
       
Webmaster Thomas Qvidahl 98895090 webmaster@selfors.com
For leie av Fossetangen Terje Ditlefsen 97042099 utleie.fossetangen@selfors.com
       

 

Hvis du vil sende en generell forespørsel til Selfors UL kan skjema under også benyttes:

 

Navn:  
E-post:  
Tlf.:    
 
Melding: