Velkommen til allidrett.

 

Link til inbydelse

Velkommen til Allidrett

Skrevet i Alle artikler | Legg igjen en kommentar

Årsmøte 2020

27. mai 2021 ble det avholdt Årsmøte for Selfors UL

Det ble rapportert om et underlig år i 2020 fra samtlige undergrupper og hovedstyret. Aktiviteten ble sterkt begrenset på grunn av Korona-pandemien. Alle arrangement ble avlyst i tillegg til at aktivitetene i undergruppene ble stoppet i perioder hvor myndighetene krevde dette.

Økonomien i laget er fortsatt god og 2020 endte med et overskudd på kr. 82.135

Kristine Hellesvik, Anders Mikalsen og Jack Holand ble takket av for god innsats etter mange år i hovedstyret. Vi er sikre på at Selfors UL får gleden av deres innsats også i fremtiden.

Takk til Anders og Kristine for god innsats gjennom mange år i hovedlagets styre. (Jack Holand var ikke til stede

Det nye styret består av:

Leder: Terje Ditlefsen

Kasserer: John-Cato Berntzen

Styremedlemmer: Therese Hiller, Kristin Stray Slørdahl og Rolf Arne Hansen

I tillegg består styret av ledere i undergruppene; Morten Larsen – Fotball, Michael Kristensen – Handball, Anne Skar-Gabrielsen – Turn, Eivind Sorsell – Ski, Bjørn Madsen – Allidrett, Christopher Taboada – Basket

Valgkommite: Eivind Sorsell og Anne Skar-Gabrielsen

Revisorer: Anne Grethe Sellin og Gunnar Jakobsen

Regnsap føres av Økonomene AS

 

Skrevet i Alle artikler | Legg igjen en kommentar

Basket som ny undergruppe

Det er 5 årsiden Selfors UL startet opp Basket som tilbud for ungdommen vår. Det har vært en stabil gruppe som har vært ivrige i trening året rundt. DennEtter mange år med treningstilbud har gruppen oppnådd et så godt sportslig nivå at de nå ønsker å delta i turneringer. Derfor ble det enstemmig besluttet å søke om opprettelse av Basket som undergruppe i Selfors Ungdomslag. Denne uka kom bekreftelsen fra Nordland Idrettskrets om at elt nå er i orden slik at Selfors kan stille i turneringer som arrangeres av Basketforbundet. Gruppa har 19 medlemmer og leder ved oppstart er Kenni Yang.

Selfors Seagulls takker for hjelpa fra Nordland Idrettskrets for all hjelp med registrering.

Selfors Seagulls

Skrevet i Alle artikler | Legg igjen en kommentar

Selfors UL ønsker barn velkommen til Allidrett.

Allidrett er et tilbud der barn får utforske ulike idretter og aktiviteter gjennom lek, samtidig som de blir kjent med andre barn.

Treningstider

Gr 1: 1 klasse til 4 klasse onsdager 16.30 til 17.25

Gr 2: 5 klasse til 7 klasse onsdager 17.30 til 18.25

Gr 3: 8 klasse til 10 klasse onsdager 21.00 til 21.55

Allidrett innbydelse

Informasjon og påmelding til

allidrett@selfors.com  / 97654564 Bjørn

Skrevet i Alle artikler | Legg igjen en kommentar

Årsmøte utsatt

Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid

Å

Sted: Fossetangen

Dato: Utsatt!

Tid: Kl. 18.00

 

Vanlige årsmøtesaker

Forslag til saker må sendes styret på epost: sekreter@selfors.com innen 19. mars 2020

 

Styret

Skrevet i Alle artikler | Legg igjen en kommentar

Arild Solås 80 år

10. februar 2020 fyllte Æresmedlem Arild Solås 80 år, vi gratulerer!

I anledning dagen ble det ovverakt en liten hilsen fra Selfors Ungdomslag. Vi gratulerer vår evig unge, aktive og fantastiske Æresmedlem Arild Solås med 80-årsdagen. Vi er takknemlige for den innsats Arild har bidratt med og fortsatt utøver til alles trivsel og hygge i vårt nærmiljø.

Arild fikk bordstander med stang for utmerket innsats allerede 29. juni 1980

Arlid ble utnevnt til Æresmedlem i Selfors Ungdomslag 23. mars 2002 i forbindelse med SULs 50 årsjubileum.

Skrevet i Alle artikler | Legg igjen en kommentar

Årsmøte i Handballgruppa

Håndballgruppa i Selfors UL inviterer til årsmøte den 09.03.2020 kl 1700. Møtet vil holdes i kafeområdet i Ranahallen. Saker som ønskes behandlet må være sendt til håndballgruppa senest 24.02.2020 (handball@selfors.com).
 
Dagsorden:
 – Registrering av stemmeberretigede.
 – Valg av ordstyrer og referent.
 – Godkjenning av inkalling.

 – Valg av nytt styre.  

 – Innkomne saker.
 
Styret i håndballgruppa skal bestå av 4-6 medlemmer, hvorav minst 25% av styret er kvinner. Det oppfordres til å velge en ungdomsrepresentant (15-25 år). Styret vil være beslutningstagere for sportslig plan, økonomi og planer for laget; og rapporterer til hovedstyret i Selfors UL. Forslag til kandidater ønskes.
Velkommen!
Skrevet i Alle artikler | Legg igjen en kommentar

Allidrett

Selfors Ungdomslag har som mål å starte opp en allidrettsgruppe  som vil være et nytt tilbud til barna på Selfors.

Mange barn og ungdommer kan tenke seg å fortsette lenger med aktivitet i ungdomslaget dersom tilbudet er variert og allsidig opplagt.

Allidrett vil være et slikt tilbud for barn i barneskolealder (6-13 år).

Målsettingen med allidretten i Selfors UL er:

  • at barna trives
  • at flest mulig ønsker å delta (både jenter og gutter)
  • at barna utvikler seg fysisk, psykisk og sosialt
  • at aktiviteten er lekbetont

Allidretten vil stort sett være foreldredrevet og fullt ut basert på frivillig innsats.

Det vil også kunne hentes inn trenere fra andre idretter som vi ønsker å fokusere på.

I denne forbindelse ønsker vi at foreldre som kunne tenke seg å delta som trenere gir oss beskjed.

Påmelding av barn og interesse fra foreldre som ønsker å delta som trenere sendes til epost allidrett@selfors.com, eller til telefon Bjørn 976 54564 (etter klokken 17 på hverdager)

Barnet må meldes inn i Selfors Ungdomslag og det blir i tillegg en egenandel på

150 kr.

Skrevet i Alle artikler | Legg igjen en kommentar

Selfors UL starter egen gruppe for esport

Styret i Selfors Ungdomslag (SUL) har besluttet å starte en e-sportklubb i Rana. E-sport kan defineres som video/PC-spill i formalisert form i konkurranse eller prestasjonsutøvelse. SUL ønsker å bli et samlingspunkt for e-sportutøvere i Rana. Målet er at spillerne skal ha en fast møteplass der alle blir inkludert og får utøve idretten sin i kontrollerte former.

SUL ønsker å komme i kontakt med mennesker som kan tenke seg til å delta i oppstarten av e-sportgruppa. Det er behov for trenere, styremedlemmer, organisatorer og ellers alle som kan bidra eller har et ønske om å jobbe med e-sport.

 

Styret i Selfors Ungdomslag.

Kontaktinfo: esport@selfors.com

Skrevet i Alle artikler | Legg igjen en kommentar

Julemesse på Fossetangen

Selfors Ungdomslag arrangerer julemesse tirsdag 5.november 2019 på Fossetangen. I den forbindelse ønsker vi utstillere som selger julebakst, hjemmestrikk og liknende. Det er begrensede bodplasser så her gjelder det å melde sin interesse tidlig.

Kontakt Hanne Neshagen

E-post neshagen@hotmail.com

Telefon 97109808(helst sms)

Oppgi hva som skal utstilles /selges og ønsket antall bord. Det koster 200 kr per bord.

Skrevet i Alle artikler | Legg igjen en kommentar